هوحق ياعلي مدد

اَلحَمدُ لله الّذَي جَعَلَ کَمالَ دينهِ وَتَمامَ نِعمَتِهِ بِوِلايَةَِ اَميرِالمُؤمِنينَ عَلِيّ بنِ اَبيطالِبٍ عَلَيهِ السّلامُ

دراين خلوت حکايت در نگنجد   بجز رمز وکنايت در نگنجد

وصال اندر وصال اندروصالست   دراين حالت حکايت در نگنجد

جمال اندر جمال اندر جمالست   دراودرس وروايت در نگنجد

همو دل بود وجان ولطف واحسان     زنفس اينجا شکايت درنگنجد

ازل همچون ابد بودند اينجا      در اينجا جز عنايت در نگنجد

مجال کيست اينجا تا درآيد   بجز محض هدايت در نگنجد 

شدم مغرور عقل و نفس کشته   سر موئي حمايت در نگنجد 

 

+ نوشته شده در  93/08/12ساعت 4:5 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   | 

            هوالحق                        

درصحبت پیر چویافتی بار                پرهیز کن از فضول زنهار

باید که زخویش مرده باشی             تا راه طلب سپرده باشی

زآن روی که چشم توست احول         معبود تو پیر توست اول

چون چشم تو راست شد به تدبیر      از پرتو نور باطن پیر

آنگه تو خدا پرست گردی               از جرعه ی پیر مست گردی

شرط این ره چیست ؟ پیر راه دان     الرفیق آنگه طریق آخر بخوان

درطریقت گرنداری راهبر               کی خبریابی زحق ای بی خبر

اندرین ره گرنداری پیشوا               کی ز وصل دوست گردی با نوا

درطریقت عارف حق کی شوی          گرنگردی کاملان را پیروی

چون نباشد پیرره دان رهبرت           کی شود مشکوف این سرها ،برت

کی شوی واقف تو از اسرار دین        کی شود حاصل تو را ذوق یقین

هرکه او بی مرشدی در راه شد        او زغولان گمره و درچاه شد

درچنین ره صاحبی باید شگرف        تا توان بگذشت از این دریای ژرف

+ نوشته شده در  93/07/18ساعت 12:0 بعد از ظهر  توسط محو علیشاه   |